Imago- en behoefteonderzoek (potentiële) deelnemers

Nationaal bureau: 24 mei 2022

Op 1 juni start de Zonnebloem met een nieuw imago- en behoefteonderzoek onder potentiële en huidige deelnemers. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe de Zonnebloem zich (nog beter) kan positioneren en kan inspelen op de behoeftes van deelnemers. Voor het online onderzoek worden 10.000 tot 15.000 (potentiële) deelnemers benaderd. In 2019 heeft de Zonnebloem een vergelijkbaar Imago- en behoefteonderzoek uitgevoerd onder (potentiële) deelnemers. De resultaten zijn via diverse online bijeenkomsten met afdelingen en vrijwilligers besproken. Door corona was het erg lastig om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Inmiddels is er veel veranderd en is het aantal deelnemers tussen 2019 en 2021 gedaald van 91.000 naar 85.000. Daarnaast blijft de gemiddelde deelnemersleeftijd al jarenlang stijgen. De gemiddelde leeftijd onder afdelingsdeelnemers is 81 jaar en onder vakantiedeelnemers 75 jaar. 

Toekomstbestendig

Uit onderzoek onder het Nederlandse publiek blijkt dat de Zonnebloem vaak wordt geassocieerd met ‘oude mensen’ en ‘een boot’. Om als vereniging toekomstbestendig te blijven is het belangrijk dat de Zonnebloem belangrijk is en blijft voor mensen met een lichamelijke beperking. Het nieuwe Imago- en behoefteonderzoek moet hiervoor handvatten bieden.  

Resultaten

De (potentiële) deelnemers ontvangen 1 juni een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek loopt van 1 tot en met 19 juni. De resultaten worden in de tweede helft van 2022 gedeeld met de hele vereniging. 

Joop
Author: Joop